Γρίφος Βαβυλώνια (Babylon) η λύση

 Ο πρώτος που έλυσε σωστά το γρίφο αυτό είναι ο Αλέξανδρος Πανταζίδης

Ευχόμαστε να διασκεδάσατε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σας για την επίλυση του.

Σας παρουσιάζουμε τα βήματα και  τη λύση του γρίφου.

1 Στη σελίδα υπάρχουν 3 στοιχεία

Α. The tower is not the only thing in Babylon which has walls and shelves.

Β.     4 - 4 - 28 - 355

Γ . ένα κείμενο (μέρος του εδώ)

2hd04vwksv96d2ij58kr4x49lgvckeoub1m8u2zpss9wwyiwpvq7vkz89iiv198n0k99qih4s18v713uksdkpsz4wfo6su0zl0uvw23icgf0n175gryfepsidc8yumvam1hjfs2mzsfqzycapk46wf6erucoun3hm1teokgyqjpqghqshghzf71tsjup7j7qp57sbdcntz0k1vv2iurfx8z96miyi6t9a8ahhj1yruajetvlm2doe1dluy9yk8fylnhyjrot1v7i1u1e9gnmpguwrvqyj3hm7wp4iit9lo8rqnscyozzb12ya60o4z9uz2l1y8oei3pl0kwzzzspg74sb3yooid26fuuq9y9tca4d3oh8nsf3mbliwws4o5l78w2n4uuzrnh6u4ynnwyvk8e5wszmqmpnwbvey4h7s18c9uprc8j2ovradt051trqnh48xg7wc1wtzqo0gfyn0pqx7hjnifycl7z9tm8vscj8e6x3xhcbi6cj5sel12010p6rwssftmvy5szjxcpzmb63t33xs6lxtx0oh33ukajz0cx5ltbl8eyr1tzzyb4x6irt91mzwdcv7zoz7hfszz.......


Βήμα πρώτο αναζήτηση στο ίντερνετ με τη φράση :

The tower is not the only thing in Babylon which has walls and shelves. 


Στα αποτελέσματα εμφανίζεται και το                                   the library of Babel Wikipedia (Jorge Luis Borges)  

Μια αναζήτηση τώρα library of Babel website (το βγάζει σαν επιλογή για αναζήτηση η Google)                                Μας δίνει σαν αποτέλεσμα το Library of Babel

Ανοίγοντας το site  

Επιλέγοντας Browse  

Στο πεδίο Hex name βάζουμε το μεγάλο κείμενο που δίνεται σαν στοιχείο.                                                              Στην επιλογή από κάτω βάζουμε τον πρώτο αριθμό που μας δίνεται από το άλλο στοιχείο το 4                                                                                                                                                   Στο πεδίο wall βάζουμε τον δεύτερο αριθμό του στοιχείου. Το 4  

Στο πεδίο Shelf βάζουμε τον τρίτο αριθμό του στοιχείου το 4

Και συνεχίζουμε ........με το 28 και το 355.

Στο τέλος η λύση είναι.

  Το Password είναι το : checkthedatayo