Ιστορικά Σχολικής Μονάδας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την παρουσίαση του Ιστορικού.

Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή του Σχολείου, κύριο Ευθύμιο Σκούπρα για την παρουσίαση του Ιστορικού του Σχολείου μας και την παραχώρηση του υλικού στο ιστολόγιό μας!