Ώρες επικοινωνίας με τους διδάσκοντες

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα ωρών επικοινωνίας με τους διδάσκοντες στο link.