Γρίφος Βαβυλώνα (Babylon)

Γρίφος Βαβυλώνα (Babylon) 

Μια βοήθεια της τελευταίας στιγμής η παρακάτω φράση θα σας δείξει το δρόμο για την βιβλιοθήκη. 

The tower is not the only thing in Babylon which has walls and shelves.

Για τον ελεύθερο χρόνο σας ένας εύκολος γρίφος. 

Ελάτε με τη λύση του γρίφου (το κρυμμένο Password) στην Ημερίδα των Συλλόγων Γονέων και κηδεμόνων 6ου και 4ου Γυμνάσιων Ξάνθης . 

Καλή επιτυχία 

Γρίφος

The tower is not the only thing in Babylon which has walls and shelves.  

Σας δίνονται δυο στοιχεία  που θα βοηθήσουν να λυθεί ο γρίφος 

Το πρώτο στοιχείο είναι το παρακάτω 

4 - 4 - 28 - 355

Και το δεύτερο στοιχείο είναι όλο το παρακάτω κείμενο. 

2hd04vwksv96d2ij58kr4x49lgvckeoub1m8u2zpss9wwyiwpvq7vkz89iiv198n0k99qih4s18v713uksdkpsz4wfo6su0zl0uvw23icgf0n175gryfepsidc8yumvam1hjfs2mzsfqzycapk46wf6erucoun3hm1teokgyqjpqghqshghzf71tsjup7j7qp57sbdcntz0k1vv2iurfx8z96miyi6t9a8ahhj1yruajetvlm2doe1dluy9yk8fylnhyjrot1v7i1u1e9gnmpguwrvqyj3hm7wp4iit9lo8rqnscyozzb12ya60o4z9uz2l1y8oei3pl0kwzzzspg74sb3yooid26fuuq9y9tca4d3oh8nsf3mbliwws4o5l78w2n4uuzrnh6u4ynnwyvk8e5wszmqmpnwbvey4h7s18c9uprc8j2ovradt051trqnh48xg7wc1wtzqo0gfyn0pqx7hjnifycl7z9tm8vscj8e6x3xhcbi6cj5sel12010p6rwssftmvy5szjxcpzmb63t33xs6lxtx0oh33ukajz0cx5ltbl8eyr1tzzyb4x6irt91mzwdcv7zoz7hfszzkzj6yi63isqpb9yo6iizr1caktzpxhp9ebdyfrgdil3p6fpt1gjj6bmo116i7rs0ctam10rhf4jzw4dd5j5hayn2igo69umgssncg8yogu7fy802qy02qth95mfks4pn2y5lk3mmt9b6crdbytwvbev1fub8l7tzbpsdh6rld5hs2il35deqcjrdusrfz10i7ga3qfn1nxf7ntf27qi2xn5r1s8y52o0q2gxg6fugt1kwe1f62j3bywee7d8dsq33mpmuorjab9ywr1sz1i0r6ih16vfuje3bwti1sbbsltrwtichfsoalis3daw6u76gwf90owzbh75hg2ktmohif074250fly91hf8qgfxz31nfqi0n8o0w82jy1nfomlhzc5qjgml9dax8xlwayenhl748m5zqgzaz0d64kswphbs8fl8spp5vn97kw4p3jdygnz329645sw52maj2ybafczpnozsfwxob5448vxab7q4t2re4tvoe6xle5dt2n3q98z1jamdix94gpf6skds07hijddt5pyul8yzaanw376wwaby6pli9hmjpwpt2j4jzbbagpf1pgfmpe9d5phmj8aef38lw18eng5xu6k5soogvv1sl8gc5yga9lzpzdq97rm73qzg0nz2qb3s67bbf79etfhzzrgcs1kkvhzmxz8u7ddcf9ukxmn7f3d7yr0qw8113nno5qhxgsr1ym7x8v9t9tq6umkrv2e0wpr3n25nskk2ixrajv8fhgx5wqnd40kff4q9v50v9nxh5063v9eusz765qt8rwhe15mm8ttsd1kca3nqqszzrkfpr5e0tlkiajtz2zicoe6ppng7p86kwsxjhct6yifvz0fowrnffpqlxuzyg5kivlerbtw50apxj9id51otjo142ni7ir502y44t20nv4icx6x5t4zxaihzkwu33stjswp10d395vb07pkqhrwhiik7yr4lq2bxnad152iomi8f1e45mlk422895b0tj9cvr05ae86x2mhdfcd1i9mph3gp874orfrof2ooph25mcvbjhfu4rgtelpzh3n6tqop30e3jjy22rllqtc3v9wlk3zf28a1b3kkw9xnxi7yaz22q2e8jy9gcmn2skfy4x4tjcd038sk85oi6u8pjurqdwgc28f02301xx6bnc8b01lfkvpf7r9vufpoxa7991rl5u53an9nnv63tgkayu05sd6vj14ri03fsu6pyfusfsmsagfvgag7pxrjeaad6in4dktpms8vssp06golf523o7a206rqcm7bwdilni6kcz0ncxurgleefuz5d0a299i6ws2y30pipk7sg4tqi28hhzib997xc0lkqmibmgaalapnq4ogsbilvfmbao5o4u782rsmzko53qbmn9vhsy49nph5xks9nppy7r7jwkrdhtmudofudh5vetovw579l0ytpzd0im5j5593xwccinx2y9u1i5w9bdfhlvwjkza8jxpo0ffmgjoxl7951aym0r0sybfx19tx8baozfbkpsadjnbu9m0udvef7dxswamsqkz0q9lj2isyrr04qx3xlgtbx0kp9ldmpf58ivziori03jowd7nq4l5i6xtr2c9o0lie64pzmzzx10jroho9vl0u1waam6iguxudj0wby1qst3hgdogux0xo2ytkeqqyxvb9lhsosvxfyb4hgp1e7tas0jhlkptgyy6arp05a485u8ewqzzwmrarmenpfok9tlnpwcel74vbkzsei8hhi3y8evcilrtb9xjiqvqryb333sg7ax5l411hj0d6i3d4y8d3rb4px47gw6xrnvo1lt0rn130okqo9ijk1hi4dwa79lhtylazqg2ma6bjsvvi03obedaj70ej25pau0iliavcbpw0vj8rs7nwr3h85wo136zwlrxjt2xk82vifum2jyw15fxigmeb4790xff3iisg781ep7vfza53wupuuzlynpvujilzqjx1a0ewmzm9527th2c84bt3il8nwvalwafn9iajekizfpn1f1sbkwatuufezd9v9hwqlyokvdl62fh1acxv8fmpffbjm0s6q0qghlbzq0eoghhjoladv6bzl2lwrowj5l05xfo3hvab0kc8djiha4qwnlnevo22yxfo97q1irohidipypccuiwx8vjty4zt8qlvefe68kf51pex4b99dqqnn2zdsswg2u3wkz5iv65jc94o5b40yrbr992996wuu441jy87xvde0bb61lczqfnbg0ss2jnzcm3nsoo8rrtpnh0bphpd7yrpfvlz63uj6tn0ptxne63yvziis84kxuwzfs6fw696tuyjwx0pbpsvtx0ky8fcgtj92ej0xosvqkkehmdly0q1cqaydepbqsmqmxfzhgb4dwcxszwhr5n8zt4eifhr1yjbouejpiwesdi0rzph15z0cwth06s30blffqwwyuhhyu1vn1mdgsa2hvqhagpafmumeix9ppcgraou49l9r4vzzm5vg325ilt3nduqrtg73zbuwvou379vyd8crg6b27rvq05h2pgy9vwatxl88cm7ba9p7407hgblci42a78xrhprtai2rinq0xsly9c69ypnko73nqpumnjkwqb4sw4