Διοικητικό Συμβούλιο

                                                              Σύνθεση νέου Δ.Σ


                                                                      1.Μιχαήλ Ελαφρός Πρόεδρος  
                                                                      2.Μαρία Γουλιμάρη Αντιπρόεδρος  
                                                                      3.Παναγιώτης Βαφείδης Ταμίας  
                                                                      4.Φωτεινή Μπορνάρη Οργανωτικός Γραμματέας 
                                                                      5.Κεφαλίδου Μαριάνθη Γενική Γραμματέας 
                                                                      6.Μπιρτζάν Χαϊδάρογλου Μέλος
                                                                      7.Κων/νος Κώττης Μέλος 
                                                                      8.Μαρία Γκραίκου Μέλος 
                                                                      

                                                                    

6ο Γυμνάσιο Γεώργιος Βιζυηνός Ξάνθης

                          Γνωρίστε την ομάδα μας

                                                                                   Δ.Σ. Συλλόγου


.