Μαθητικός Διαγωνισμός

Πανελλήνιος Μαθητικός "Διαγωνισμός Γρίφων, Λογικής και Μαθηματικών"

πληροφορίες 

https://quizcontestkomotini.wordpress.com/